Valijant kotlovi

By |2020-12-21T11:58:31+00:00December 21st, 2020|Uncategorized|

Vaillant električni kotlovi Vaillant električni kotlovi Nova generacija Vaillantovih električnih uređaja za centralno grijanje eloBLOCK pruža savremen način grijanja stanova i kuća putem radijatora. Rad ovih uređaja je sasvim automatizovan i gotovo nečujan. Uređaji su u potpunosti opremljeni sa svim radnim i bezbjednosnim elementima. Pojedinačnim paljenjem grijača spriječeni su neželjeni efekti na električnu mrežu. Brzi